Description

Philadelphia cheese,avocado,paprika,tomato,seesame seeds,Panko