Apraksts

Avocado,cucumber,tomato,paprika,Philadelphia cheese